Novosti pri plačevanju dajatev in drugih obveznosti

Avtor: | Objava: 10.06.2002Zavezanci za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov bodo po novem plačevali obveznosti do države in državnih institucij na nove račune.

Odredba določa nove račune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki pripadejo državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ ter drugim prejemnikom.
Na te račune se dajatve plačujejo samo v tolarjih.

Odredba v prilogi vsebuje tudi podatke, ki morajo biti vpisani na plačilnih nalogih, s katerimi se plačujejo dajatve (gre za podatke, ki morajo biti vpisani v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve na plačilnih nalogih).
 
Za plačilo dajatev se lahko do 31.12.2002 uporabljajo plačilni nalogi s številkami računov iz dosedanje odredbe. Banke in drugi izvajalci plačilnega prometa pa bodo spremenili stare račune v nove pred izvršitvijo plačilnih nalogov.
 
VELJAVNOST:
Od 01.07.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Odredba o načinih plačevanja obveznih dajatev in javnofinančnih prihodkov (UL RS 49/2002)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 108/99, 37/2001, 97/2001)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/2002)
Zakon o javnih financah (UL RS 79/99, 124/2000, 79/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *