Novosti pri plačevanju pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (patentov, znamk)

Avtor: | Objava: 10.11.2002Pristojbina za pridobitev oziroma vzdrževanje pravic industrijske lastnine se plača na TRR 011100-1000307004 ali na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino.

Če se pristojbina plača na račun, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek pristojbine knjižen na ta račun.

Če se pristojbina plača na blagajni Urada, se kot datum plačila šteje datum plačila na blagajni.

VELJAVNOST:
Od 2.11.2002

PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine
(UL RS 91/2002)
Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (UL RS 110/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *