Novosti za prevoznike skupine otrok

Avtor: Darinka Sfiligoj | Objava: 09.11.2004

Kakšno mora biti vozilo, kaj velja za voznike.Predpisi o varstvu otrok v cestnem prometu uvajajo novosti, ki jih mora izpolniti pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prevaža v cestnem prometu skupino otrok. 

Gre tako za prevoze otrok na izlete, ekskurzije, športne treninge in prireditve kot tudi za prevoze otrok v šolo in iz nje v posebnem linijskem prevozu.  

Novosti prinašata novi Zakon o varnosti v cestnem prometu ter Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi prevažajo skupine otrok.  

Zakon o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS št. 83/04 - v nadaljevanju ZVCP) bo v pretežnem delu začel veljati šele 1. januarja 2005, vendar so nekatere določbe zakona začele veljati že petnajsti dan po objavi zakona v Uradnem listu, to je 13. avgusta 2004. Med njimi so tudi tiste določbe, ki se nanašajo na novosti glede prevozov skupin otrok v cestnem prometu, in sicer zlasti glede meril, ki jih morajo izpolnjevati vozniki in njihova vozila za prevažanje skupin otrok. Podrobneje predpisuje merila na podlagi ZVCP-ja sprejeti Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi prevažajo skupine otrok (Uradni list RS št. 110/04 – v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik velja in se uporablja od 12. oktobra 2004.   

Merila za vozila 

Merila, ki jih morajo izpolnjevati vozila za prevoz skupine otrok, so:
-         motorno vozilo ne sme biti starejše od 12 let, razen avtobusov, ki prevažajo skupino otrok v posebnem linijskem prevozu v šolo in iz nje, ki ne smejo biti starejši od 15 let;
-         vozilo mora imeti napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, ter okrepljen krmilni mehanizem (velja za vozila, registrirana po 1. juliju 2000);
-         vozilo mora imeti na vseh sedežih varnostne pasove in naslonjala za glavo, razen avtobusov, ki morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vdelane v skladu s prepisi;
-         vozilo mora imeti nadzorno napravo za nadzor dela voznika in gibanja vozila – tahograf (velja za vozila, registrirana po 1. juliju 2000);
-         vozilo mora biti na sprednji in zadnji strani označeno s posebnim znakom, ki odseva svetlobo in ima vrisan simbol dveh otrok.  

Avtobus, s katerim v občasnem prevozu potnikov prevažajo skupino otrok, mora imeti poleg že naštetih naprav tudi oblazinjene sedeže in naslonjala za roke; avtobus, ki je registriran po uveljavitvi Pravilnika, pa tudi napravo za preprečitev zdrsa pogonskih koles (izjema velja za avtobus, ki prevaža otroke na razdalji največ desetih kilometrov). 

Avtobus, ki preseže predpisano starost dvanajstih let, mora poleg rednih polletnih tehničnih pregledov opraviti tudi trimesečne preventivne tehnične preglede. Zapisnik o preventivnem tehničnem pregledu mora imeti voznik v vozilu in ga na zahtevo policista pokazati.    

Pogoji za voznika, ki prevaža skupino otrok 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določa ZVCP za vse voznike, mora voznik, ki vozi skupino otrok, izpolnjevati še dodatne pogoje
-         vozniško dovoljenje mora imeti najmanj tri leta oziroma mora imeti določene vozniške izkušnje (najmanj eno leto poklicno vozi motorna vozila kategorije D ali najmanj dve leti vozila kategorije C ali D1);
-         v delovnem dnevu, ko vozi skupino otrok, ne sme opravljati drugega dela, ki bi vplivalo na njegovo zmožnost varne vožnje (na primer vodenje izleta, sodelovanje pri športni vadbi in drugo).  Če naročnik prevoza skupine otrok meni, da voznik ni sposoben za varno vožnjo, sme zahtevati, da se pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje preveri njegovo psihofizično stanje. 

Spremstvo otrok in ravnanje z njimi
 

Razen pri avtobusnih prevozih otrok v šolo in iz nje v posebnem linijskem prevozu mora pri vseh drugih avtobusnih prevozih skupino otrok spremljati najmanj en pedagoški spremljevalec, ki skrbi za red in varnost otrok v vozilu (na primer učitelj, vzgojitelj ali trener). Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, naloga spremljevalca pa je zagotavljanje večje varnosti otrok pri vstopanju in izstopanju ter med prevozom.  

Uporaba določb  

Določbe veljajo za prevoz skupine najmanj petih otrok, ki pomeni večino potnikov v vozilu, pri čemer se skupina petih ali več otrok v družinskem krogu ne šteje za skupino otrok po navedenih predpisih. Navedene določbe se ne uporabljajo v javnem linijskem avtobusnem prevozu. 

Kazni  

Kršitev določb v ZVCP-ju in Pravilniku, ki se nanašajo na prevoze skupine otrok, je sankcionirana kot prekršek, za katerega so predvidene precej visoke denarne kazni. Tako se voznika za kršitev določb zakona in Pravilnika lahko kaznuje s kaznijo 100.000 tolarjev, pravno osebo ali samostojnega podjetnika z najmanj dvema milijonoma tolarjev ter odgovorno osebo z najmanj 200.000 tolarji.    

Sklep  

Otroci so kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti. Z navedenimi novostmi zakonodajalec zagotavlja otrokom pri prevozih organiziranih skupin večjo varnost in učinkovitejše varstvo.    

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *