Očetovski dopust

Avtor: Alenka Maher | Objava: 07.12.2009Ali mora delodajalec delavcu omogočiti starševski dopust – očetovski dopust?
 
Pravica do starševskega dopusta je opredeljena v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ta določa, da ima starš oziroma druga oseba pravico do starševskega dopusta, če je zavarovan po tem zakonu, to pa pomeni, da je v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji.
 
Poznamo več vrst starševskega dopusta: porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka ter redkeje uveljavljen posvojiteljski dopust.
 
Delodajalec je po zakonu dolžan delavcu zagotoviti odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta, delavec pa je najpozneje 30 dni pred nastopom starševskega dopusta dolžan sporočiti svojo odsotnost z dela delodajalcu, razen v izjemnih primerih. Starševski dopust za delodajalca ne pomeni stroška, delavec pa v času starševskega dopusta prejema nadomestilo. Osnova za izračun nadomestila je povprečna osnova (bruto plača), od katere so bili delavcu računani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za starševski dopust. Višina starševskega nadomestila za polno odsotnost z dela znaša 100 odstotkov osnove, ta pa ne more biti višja od 2,5-kratnika povprečne mesečne plače v RS glede na zadnje uradne podatke oziroma ne more biti nižja od 55 odstotkov minimalne plače.
 
Namen očetovskega dopusta je, da oče lahko takoj po porodu sodeluje in pomaga pri negi in varstvu otroka. Očetovski dopust uveljavlja oče v trajanju 90 dni, najmanj 15 dni mora izkoristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, preostalih 75 dni pa lahko izkoristi do 3. leta starosti otroka. Višina nadomestila v času očetovskega dopusta je za prvih 15 dni v višini 100 odstotkov od osnove za izračun starševskega nadomestila. Za preostalih 75 dni oče ne prejema nadomestila, v tem času mu je zagotovljeno samo plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. V praksi ugotavljamo, da očetje izkoristijo prvih 15 dni očetovskega dopusta, redkeje pa preostalih 75 dni.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *