O prejetem poplačilu v izvršilnem postopku ste dolžni obvestiti sodišče

Avtor: | Objava: 03.08.2004Zoper vašega dolžnika ste vložili predlog za izvršbo. Ker ne veste natančno, kakšno premoženje ima dolžnik, ste predlagali izvršbo na njegove premičnine, nepremičnine, plačo, sredstva na računih ipd. Ali ste po prejetem poplačilu dolžni obvestiti sodišče o poplačilu?  
 
Če upnik v predlogu za izvršbo ne navede izrecno, po kakšnem vrstnem redu naj se opravi izvršba na posameznih vrstah dolžnikovega premoženja, bo potekala izvršba z vsemi sredstvi hkrati. To pomeni, da bodo začeli izvršbo opravljati različni subjekti, ki med seboj niso povezani (banka, izvršitelj, delodajalec, …), vsak od njih pa bo od dolžnika izterjeval celoten znesek po sklepu o izvršbi.  

Različne vrste izvršbe različno hitro potekajo (npr. če ima dolžnik na računu dovolj sredstev za poplačilo, bo upnik dobil poplačilo zelo hitro po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, medtem ko je potrebno za opravo izvršbe na premičnine imenovati izvršitelja, opraviti rubež in dražbo), zato mora upnik spremljati, kdaj je prejel popolno poplačilo ter o tem obvestiti sodišče, da se izvršilni postopek ustavi.  
 
Če upnik ne obvesti sodišča, da je prejel popolno poplačilo, in se zaradi tega izvršilni postopek nadaljuje, mora nato dolžniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so dolžniku nastali zaradi nepotrebnega nadaljevanja izvršbe. Ti stroški so lahko predvsem v primeru izvršbe na premičnine in nepremičnine dolžnika precej visoki, ker je potrebno oceniti nepremičnine, razpisati in izvesti dražbo ipd.  
 
Dolžnik pa ima tudi možnost zoper upnika vložiti nasprotno izvršbo, če je bilo v izvršilnem postopku od njega izterjano več, kot je bil dolžan plačati po sklepu o izvršbi. 

Upnik se bo vsem opisanim sankcijam najlažje izognil tako, da bo sodišče nemudoma obvestil o popolnem poplačilu, tako da bo sodišče ustavilo izvršbo. 

PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju
(UL RS 51/98, 72/98, 11/99, 89/99, 11/2001, 75/2002, 87/2002, 70/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *