Obdavčitev enoosebne družbe v postopku redne likvidacije

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 11.05.2010

Ko gre enoosebna družba v redno likvidacijo, sta obdavčitvi podvržena družba sama in njen lastnik.Enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi ena oseba, ki je edini družbenik in je tako osnovni kapital sestavljen iz enega poslovnega vložka. Podjetje kot enoosebna d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je posebna oblika upravljanja premoženja družbenika in se loči od samostojnega podjetnika po tem, da je pravna oseba in da družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe in v firmi (imenu) družbe praviloma ne vsebuje imena družbenika.
 
V tem sestavku si bomo ogledali, kakšna so davčna bremena v primeru prenehanja takega podjetja po postopku redne likvidacije, ki sta jih deležna podjetje kot pravna oseba ter družbenik kot lastnik oziroma fizična oseba.
 
Postopek redne likvidacije
 
Postopek redne likvidacije zagotavlja varstvo upnikov in razdelitev premoženja. Postopek prenehanja delovanja takega podjetja se prične s sprejetjem sklepa o likvidaciji, ki ga edini družbenik vpiše v knjigo sklepov, ki jo vodi po določilih Pravilnika o overovitvi in vodenju knjige sklepov enoosebne d.o.o.. Po sprejetju sklepa se ta vpiše še v sodni register, nato se prične likvidacija. Takšno podjetje mora v firmi izkazovati pristavek »v likvidaciji«.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *