Obdavčitev kapitalskega dobička

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 03.02.2012

Pri prodaji lastniškega deleža je treba upoštevati predpise in časovno zaporedje sprememb kapitala.Vsi, ki so v letu 2011 odsvojili ali prodali katerokoli obliko kapitala, morajo do konca februarja opraviti davčno napoved. V skladu z 80. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) sodijo med dohodek iz kapitala obresti, dividende, in dobiček iz kapitala, ki je dosežen z odsvojitvijo kapitala. O kapitalskih dobičkih pa govorimo, ko gre za dobiček, ki je bil dosežen pri odsvojitvi kapitala v skladu z 80. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
 
Po 93. členu ZDoh-2 kategorijo kapital zajemajo:
·    nepremičnine;
·    vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja;
·    investicijski kuponi.
 
Odsvojitev kapitala ali dela kapitala zajema prodajo kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjavo kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega dela  likvidacijske mase ter izplačilo lastniškega deleža v denarju ali v naravi.
 
Temeljna dilema pri obdavčitvi dobička od odsvojitve kapitala je določanje davčne osnove. Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Če je ta negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za to izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.
 
Vrednost kapitala ob pridobitvi zajema nabavno vrednost kapitala, ki je določena s pogodbeno vrednostjo, tržno vrednostjo ali vsaj primerljivo tržno vrednostjo, zmanjšano za stroške. Tudi vrednost kapitala ob odsvojitvi je določena s pogodbeno vrednostjo ali primerljivo tržno vrednostjo, zmanjšano za stroške, ki zajemajo:
·    znesek davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob odsvojitvi kapitala;
·    stroške, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo odsvojene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način, pri čemer se stroški cenitve priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot 188 evrov;
·    normirane stroške, povezane z odsvojitvijo kapitala, v višini enega odstotka od nabavne vrednosti kapitala.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *