Obdavčitev pri prehodu s.p. v d.o.o.

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 05.03.2010

Ko prenašate celotno premoženje, ste upravičeni do davčne ugodnosti, zaplete pa se, če hočete prenesti samo del dejavnosti in premoženja.Samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetnik) se pogosto odločijo za statusno preoblikovanje, in sicer največkrat v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Najpogostejši razlogi so: nižja obdavčitev, širitev obsega dejavnosti in s tem povečani prihodki, zaščita osebnega premoženja, saj podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem, upokojitev in boljša boniteta d.o.o.-ja.
 
V tem prispevku se bom omejila samo na vprašanje davčnega bremena preoblikovanja dela podjetja podjetnika v d.o.o.
 
Možni načini preoblikovanja
 
Podjetnik se preoblikuje s prenosom premoženja ali dela premoženja (obrata) na d.o.o., v okviru katerega pozneje izvaja določeno dejavnost. Prenos premoženja ali dela premoženja na d.o.o. (npr. premičnih in nepremičnih sredstev – opreme, zalog, drobnega inventarja, tudi prezaposlitev delavcev) je kot postopek preoblikovanja zahteven, zato je priporočljivo pri tem najeti pomoč davčnega svetovalca.
 
Podjetnik mora vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti o svoji odločitvi o preoblikovanju obvestiti javnost in vse upnike, sprejeti sklep o preoblikovanju v d.o.o. ter opredeliti dejavnost in premoženje, ki se bo na družbo preneslo. Učinek preoblikovanja v d.o.o. prične z vpisom v pristojni sodni register, kar omogoča nemoteno in neprekinjeno poslovanje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *