Objava seznama naročnikov na spletni strani Ministrstva za finance

Avtor: | Objava: 25.05.2005Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo seznam javnih naročnikov, to je oseb, ki so pri izbiri pogodbenih strank zavezane ravnati po Zakonu o javnih naročilih. Ali to pomeni, da morajo po navedenem zakonu ravnati le na seznamu objavljeni naročniki? 

Zakon o javnih naročilih določa, da Vlada na predlog Ministrstva pristojnega za finance določi sezname naročnikov ali kategorije naročnikov, ki jih objavi v Uradnem listu in pošlje Evropski komisiji.  

Omenjena določba je povzeta po direktivah EU. Ta pravila določajo, da se naj pripravijo in objavijo seznami oseb ali kategorije oseb, ki so zavezane ravnati po Zakonu o javnih naročilih. Pravila določajo, da morajo biti seznami čimbolj izčrpni in popolni.  

Ti seznami se uporabljajo kot pomoč oziroma vodilo. Osebe, ki nanj niso uvrščene, vendar izpolnjujejo vse pogoje za naročnike po Zakonu o javnih naročilih, so kljub temu naročniki in obratno - osebe, ki so na seznamu, pa pogojev za naročnika ne izpolnjujejo, niso naročniki. Iz tega lahko sklepamo, da so ti seznami namenjeni predvsem ponudnikom, ki na ta način lažje in zanesljiveje vedo, katere pogodbene stranke morajo ravnati pri izbiri pogodbenih strank kot naročniki. 
 
Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih med drugim pojasnjuje nekatere opredelilne elemente v zvezi s statusom naročnika ter določa način oblikovanja seznama naročnikov.  

Uredba tudi nalaga Ministrstvu za finance, da na svojih spletnih straneh objavi seznam naročnikov ter da lahko vsaka oseba, ki meni, da ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na seznam, v roku 60 dni po uveljavitvi uredbe, zahteva izpis iz seznama.  

O sporu med posamezno osebo, ki je uvrščena na seznam in Ministrstvom za finance, odloča Vlada. Seznam naročnikov, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance pa ni seznam po Zakonu o javnih naročilih, ker v skladu s to določbo le tega določi vlada, objavljen pa mora biti v Uradnem listu RS. Objavljen seznam je bolj informativne narave in predvsem zaiteresirani javnosti daje možnost, da se seznani z vsebino seznama ter od Ministrstva za finance zahteva določene popravke.  

Ko bo o posameznih zahtevkih odločila Vlada, pa bo oblikovan seznam naročnikov v skladu z Zakonom o javnih naročilih, ki bo objavljen v Uradnem listu RS in bo posredovan Evropski komisiji za objavo v Uradnem glasilu EU.  

Zgolj uvrstitev določene osebe na seznam naročnikov, torej ne pomeni, da je to edini pogoj, ki osebo zavezuje, da ravna kot naročnik. Za status naročnika je še vedno najpomembneje, da so izpolnjeni pogoji za naročnika po Zakonu o javnih naročilih. 

PRAVNI VIR:
Zakon o javnih naročilih
(UL RS 36/2004)
Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (UL RS 73/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *