Območja ekološkega čebelarjenja

Avtor: | Objava: 10.06.2003Čebelarje obveščamo o sprejetju novega Pravilnika o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje. Ta pravilnik določa območja, ki so v Republiki Sloveniji primerna za ekološko čebelarjenje.
 
Za ekološko čebelarjenje so primerna vsa območja, razen tistih, ki so izrecno navedena, to pa so:
- enokilometrski pasovi levo in desno od zunanjega roba avtoceste,
- degradirana območja, ki zajemajo strnjena mestna naselja in industrijska središča,
- večja evidentirana, registrirana in organizirana komunalna odlagališča oziroma sežigališča odpadkov ali aktivna smetišča,
- za neprimerna območja se lahko razglasijo tudi posamezna neregistrirana odlagališča odpadkov.
 
Čebelarji, ki čebelarijo na navedenih območjih, morajo v 30 dneh od razglasitve območja kot neprimernega preseliti čebele, v nasprotnem primeru jim ne bo izdan certifikat ekološkega čebelarjenja oz. se bo že izdani certifikat razveljavil.
 
VELJAVNOST:
Od 4.6.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (UL RS 52/2003)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/0000, 52/2002, 58/2002)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL RS 31/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *