Obnavljanje in dopolnjevanje znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa

Avtor: | Objava: 19.12.2005Podjetnike, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo avtošol, seznanjamo s Pravilnikom o posebnem programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa.  
Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da minister pristojen za notranje zadeve določi poseben program, po katerem morata učitelj vožnje in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa redno obnavljati in dopolnjevati svoje znanje.  

Pravilnik določa:
poseben program obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in
trajanje izvajanja navedenih programov. 

Redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja je potrebno, da se dosežejo naslednji cilji:
- permanentno izobraževanje na področju vzgoje kandidatov za voznike motornih vozil,
- osvojitev sodobnih metod poučevanja ter
- stalno seznanjanje s strokovnimi in zakonskimi novostmi. 

Pravilnik določa vsebino programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja, ki ga izvajajo za to pooblaščene organizacije po učnem načrtu, ki ga vsako leto določi minister pristojen za notranje zadeve. 

Program se izvede v enem dnevu v skupini z do največ 30 udeleženci. 

Ocenjevanje znanja udeležencev se izvaja že med samim usposabljanjem, vsak udeleženec pa mora na koncu opraviti še pisno preverjanje znanja. Za uspešno opravljeno preverjanje mora udeleženec pravilno rešiti vsaj 90% pisne naloge, rezultati pa se vrednotijo z ocenama »uspešno« oziroma »neuspešno«.   

Ob koncu usposabljanja pridobi udeleženec potrdilo o uspešno končanem programu, ki ga organizacije, pooblaščene za izvajanje teh programov, izdajo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del pravilnika. 

Z uporabo pravilnika se preneha uporabljati doslej veljavna Odredba o izobraževalnem programu Redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za voznike inštruktorje in učitelje predpisov (Uradni list RS, št. 88/1999).  Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2006. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o posebnem programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa
(UL RS 102/2005)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 97/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *