Obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in način predložitve davčnemu organu

Avtor: | Objava: 31.01.2005Zavezance za plačilo davka od dobička pravnih oseb seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in način predložitve obrazca davčnemu organu. 

Pravilnik razveljavlja istoimenski Pravilnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/2004. 

Zavezanci za davek od dobička pravnih oseb morajo obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 sestaviti na obrazcu, ki je priloga in sestavni del obravnavanega pravilnika. 

Obračun davka lahko zavezanci predložijo na tri načine:
- na obrazcu DDPO v papirni obliki,
- v računalniški obliki z uporabo elektronskega obrazca preko sistema eDavki,
- v računalniški obliki na magnetnem mediju (PC diskete). 

Če zavezanci predložijo dokument v elektronski obliki preko sistema eDavki, posredujejo podatke na spletni naslov http://edavki.durs.si. 

Zavezanci, ki predložijo podatke na magnetnih medijih, predložijo disketo na izpostavo davčnega urada skupaj z izpisom podatkov na papirju. Le-tega mora potrditi pristojna odgovorna oseba davčnega zavezanca na enak način kot originalni obrazec za obračun davka od dobička pravnih oseb. Davčna uprava RS bo pripravila program za vnos podatkov, ki ga bo mogoče dobiti na pristojnem davčnem uradu in na spletni strani Davčne uprave (http://www.gov.si/durs/).  

Magnetni medij mora imeti s Pravilnikom predpisane lastnosti:
- velikost 720 Kb ali 1.44 Mb,
- formatirano v MS-DOS formatu, .…  

Pravilnik vsebuje navodila o tem, kaj je potrebno napisati na magnetni medij in kako mora biti označen ter vsa navodila o sestavi in oddaji obračuna v elektronski obliki. 

Z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev, če stori enega od navedenih prekrškov:
- davčni obračun ne vsebuje podatkov, ki so potrebni za obračun davka oziroma ti podatki niso resnični;
- davčnega obračuna oziroma davčne napovedi ne predloži v zakonskih rokih. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

VELJAVNOST:
Od 22.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in način predložitve obrazca davčnemu organu
(UL RS 6/2005)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS 40/2004, 54/2004, 70/2004, 139/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *