Obračunavanje stroškov za opravljene storitve v zvezi s carinskim blagom

Avtor: | Objava: 10.05.2002Lastnike blaga oziroma stranke v postopku, ki so jim opravljene storitve v zvezi z carinskim blagom obveščamo o novo sprejetem sklepu, ki določa višino in način obračunavanja stroškov za opravljanje storitev v zvezi s carinskim blagom.

Gre za naslednje stroške:
- v zvezi s hrambo in prevozom blaga, ki nastanejo v upravnem postopku,
- v zvezi s hrambo, prevozom in cenitvijo blaga, ki so nastali od uvedbe do konca postopka o prekršku (in se v postopku o prekršku ne odloči, da stroški bremenijo carinski organ ali proračun),
- v zvezi s hrambo in ohranjanjem blaga, ki nastanejo zaradi začasnega zadržanja in zasega blaga zaradi izvajanja postopkov carinskih ukrepov pri kršitvi pravic intelektualne lastnine,
- v zvezi s hrambo in prevozom blaga, katerega lastnik ni znan in se le-ta kasneje javi carinskemu organu (a v roku, ki ga določa 2. člen uredbe o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom),
- v zvezi s hrambo, prevozom in cenitvijo blaga, za katerega se dovoli ureditev carinskega statusa blaga pred prodajo.
 
Stroški prevoza znašajo 160 SIT za vsak prevožen kilometer, stroški hrambe znašajo 120 SIT za vsakih 100 kg od bruto teže blaga za vsak dan hrambe, stroški cenitve blaga znašajo 5% ocenjene vrednosti blaga. Stroški, ki nastanejo zaradi nujnih ukrepov za ohranjanje blaga, se obračunajo v višini dejanskih stroškov, ki so nastali z ukrepi za ohranitev blaga.
 
Obračunane stroške je treba poravnati v osmih dneh po prejemu obračuna.
 
Če hrambo, prevoz in cenitev opravi druga organizacija, se stroški obračunajo po veljavni ceni drugih državnih organov, podjetij ali zavodov, ki te storitve opravljajo. V takem primeru se med stroške štejejo tudi stroški natovarjanja in raztovarjanja blaga.
 
VELJAVNOST:
Od 17.05.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi višine in načinu obračunavanja stroškov za opravljene storitve v zvezi s carinskim blagom, ki bremenijo lastnika blaga oziroma stranko v postopku (UL RS 40/2002)
Pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (UL RS 79/2001)
Uredba o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom (UL RS 47/99, 13/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *