Obratovalni čas trgovin

Avtor: | Objava: 10.11.2002Trgovec določi obratovalni čas trgovine za delovne dni od ponedeljka do sobote. Ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih sme določiti obratovanje samo v soglasju z zaposlenimi. Soglasje pridobi na način, kot ga določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Pri določitvi delovnega časa trgovec upošteva potrebe potrošnikov, število zaposlenih, predpise o razporejanju delovnega časa zaposlenih, predpise s področja varnosti pred hrupom.

Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti upravni enoti na območju, kjer prodajalna deluje in sicer največ 45 dni in najmanj 15 dni pred začetkom poslovanja oziroma pred spremembo urnika.

Trgovec, čigar prodajalna na dan uveljavitve tega zakona že obratuje, je dolžan prijaviti urnik obratovanja najpozneje v 6 mesecih od uveljavitve tega zakona.

V primeru objektivnih razlogov, ki zahtevajo bodisi zaprtje trgovine bodisi spremembo obratovalnega časa, sme trgovec prodajalno zapreti oziroma spremeniti njen obratovalni čas, o tem pa mora obvestiti upravno enoto v 5 dneh.

Če trgovec nima prijavljenega urnika obratovalnega časa, če ne obratuje v prijavljenem delovnem času ali če obratuje izven njega, se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo najmanj 3 mio SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT.

VELJAVNOST
Od 28.11.2002 dalje.

PRAVNI VIR
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (UL RS 96/2002)
Zakon o trgovini (UL RS 18/93, 36/2000, 61/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *