Obrazec za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov

Avtor: | Objava: 10.12.2004Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu zavezuje plačnike davka in sicer tako za odtegljaje plačil dohodkov rezidentov kot tudi nerezidentov.  

S pravilnikom se določa:
- natančnejša vsebina obrazca za obračun davčnih odtegljajev,
- metodologija za izpolnjevanje obrazca ter
- način predložitve obrazca davčnemu organu. 

Pravilnik določa, da se mora s 1.1.2005 obračun davka oddajati na obrazcu ODO-1, ki je predpisan na podlagi Zakona o davčnem postopku. Sestavni del obrazca so tudi natančnejša navodila za njegovo izpolnjevanje. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu
(UL RS 124/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *