Obresti v primeru preplačila davka

Avtor: | Objava: 28.05.2004Davčnemu organu ste plačali več davka, kot bi bilo potrebno glede na obračun. Davčni organ vam bo preplačilo vrnil. Ali lahko zahtevate od davčnega organa tudi obresti od preplačila davka?  

Novi Zakon o davčnem postopku izrecno določa, da
davčnemu zavezancu, kateremu je bil davek odmerjen neupravičeno ali pa preveč, pripadajo obresti od dne plačila davka.  

Obresti se obračunajo po 0,039487% dnevni obrestni meri. Vendar pa v  primeru, če je zavezanec med letom sam obračunaval in plačeval davek, po davčnem obračunu pa mu je odmerjen nižji davek, zamudnih obresti od razlike med plačili in obračunom ne more zahtevati!  
 
V primeru, če je zavezanec preplačal dohodnino, pa mu zamudne obresti pripadajo od 30. dneva po dnevu vročitve odločbe, s katero je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine. Če je zavezanec dohodnino plačal po poteku roka za plačilo, pa mu obresti pripadajo šele od dneva plačila dalje. Tudi v tem primeru se bodo obresti obračunale po 0,039487% dnevni obrestni meri. 
 
Določbe glede obresti od preplačane dohodnine se začnejo uporabljati že z 21.5.2004, preostale določbe pa šele s 1.1.2005! 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *