Obrestovanje obresti

Avtor: | Objava: 10.10.2003Ko podjetniki sklepate pogodbe z naročniki, določite tudi rok in način plačila blaga ali storitve. Ker obstaja tudi verjetnost neplačila, bi se radi že v pogodbi dogovorili, da se v primeru neplačila, poleg glavnice obrestujejo tudi neplačane obresti. Ali je to sploh mogoče? 
 
Ni!  

Veljavna zakonodaja določa, da od zapadlih in neplačanih obresti tečejo obresti le v primeru, če tako posebej določa zakon. Takega 'pravila' pa ni dopustno vključiti v pogodbo med dvema pogodbenima strankama. Splošno prepoved obrestovanja obresti morajo torej pogodbene stranke upoštevati tudi pri sklepanju pogodb. Torej se v pogodbi ne morete dogovoriti, da se obrestujejo tudi obresti.  

V pogodbo lahko vnesete le določbo, po kateri se bo v primeru neplačevanja zapadlih obresti zvišala obrestna mera za glavnico dolga.

Če boste takšno določilo vseeno vnesli v pogodbo, bo takšna pogodbena določba nična, kar pomeni, da je sodišče v primeru spora med pogodbenima strankama ne bo upoštevalo.  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *