Obveščanje o zaposlitvi dijaka ali študenta

Avtor: | Objava: 10.01.2005Obravnavani pravilnik je pomemben za tiste delodajalce, ki zaposlujejo dijake in študente.  

Pravilnik določa vsebino, način in roke posredovanja podatkov davčni upravi in Inšpektoratu za delo, v skladu s četrtim odstavkom 107. člena Zakona o dohodnini, za delodajalca, ko zaposli dijaka ali študenta, ki opravlja delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, katera opravlja dejavnost posredovanja dela dijakov in študentov. 

Predpisano obveznost lahko, na podlagi pisnega pooblastila delodajalca, izpolni tudi pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakov in študentov, v imenu in za račun delodajalca.  

Sicer pa lahko delodajalec obvestilo predloži na dva načina:
- v elektronski obliki preko sistema e-Davki,
- v pisni obliki na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.  

V obeh primerih je dolžnost delodajalca, da  predloži obvestilo pristojnemu davčnemu uradu in pristojni območni enoti Inšpektorata za delo najkasneje na dan pričetka dela dijaka oziroma študenta.  

Izjema je le delo, ki se prične opravljati na nedeljo, praznik ali drug dela prost dan, ko se lahko obvestilo predloži najkasneje naslednji delovni dan. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vsebini, načinu in rokih obveščanja Davčne uprave RS in Inšpektorata RS za delo o zaposlitvi dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
(UL RS 142/2004)
Zakon o dohodnini (UL RS 54/2004, 56/2004, 62/2004, 63/2004, 80/2004, 139/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *