Obvestilo in poziv dolžnikom, upnikom in zastaviteljem neposestno zastavljenih premičnin

Avtor: | Objava: 05.07.2004Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve bo 1. julija 2004 vzpostavila register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.  

Vse dolžnike, upnike in zastavitelje tako poziva, da podatke o neposestnih zastavnih pravicah, ki so nastale pred vzpostavitvijo registra, do 30. septembra 2004 sporočijo notarju, pri katerem je bil sklenjen notarski zapis o ustanovitvi neposestne zastavne pravice na premičnini, ki se vpisuje v register, zaradi oprave njihovega vpisa v register.  

V nasprotnem primeru zastavni upniki ne bodo imeli varovanega vrstnega reda učinkovanja zastavne pravice.  

VELJAVNOST:
Od 24.6.2004. 

PRAVNI VIR:
Obvestilo in poziv dolžnikom, upnikom in zastaviteljem neposestno zastavljenih premičnin
(UL RS 69/2004)
Uredba o registru neposestnihzastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin (UL RS 23/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *