Obvestilo o nevarnem proizvodu

Avtor: | Objava: 11.04.2005Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu je namenjen proizvajalcem in distributerjem, ki dajejo blago na trg. 

Zakon o splošni varnosti proizvodov nalaga proizvajalcem in distributerjem, da kot strokovnjaki, na podlagi informacij, ki jih imajo, obvestijo pristojne organe o nevarnem proizvodu. Tovrstno obvestilo mora vsebovati najmanj:
- podatke, ki omogočajo identifikacijo proizvoda ali njegove serije,
- popoln opis nevarnosti, ki jih predstavlja predmetni proizvod,
- vse dostopne informacije, potrebne za sledenje proizvoda,
- opis dejanj, izvedenih za preprečitev nevarnosti, ki ogroža potrošnike. 

Pravilnik določa tudi obliko in natančnejšo vsebino obvestila, ki se mora poslati pristojni inšpekciji. 

Obvestilo o nevarnem proizvodu se pošlje z običajno ali elektronsko pošto na posebnem obrazcu
, ki je priloga Pravilnika, dostopen pa je tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 
 
Če obstaja dvom, kateri inšpektorat je v konkretni zadevi pristojen, se obvestilo pošlje Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije.  

Proizvajalci in distributerji si pri ugotavljanju obstoja nevarnosti pomagajo tudi s smernicami, ki so določene v Odločbi komisije 2004/905/ES z dne 14. decembra 2004 o določitvi smernic za prijavo nevarnih potrošniških proizvodov pristojnim organom držav članic s strani proizvajalcev in distributerjev, v skladu s členom 5(3) Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 381 z dne 28.12.2004). Smernice so dostopne tudi na straneh Ministrstva za pravosodje. 

VELJAVNOST:
Od 1.4.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu
(UL RS 33/2005)
Zakon o splošni varnosti proizvodov (UL RS 101/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *