Obvezna dokumentacija o kozmetičnih proizvodih

Avtor: | Objava: 10.06.2003Proizvajalci kozmetičnih izdelkov in vsi, ki opravljajo promet s temi izdelki, morajo kozmetične izdelke dodatno označiti in si priskrbeti podrobnejšo dokumentacijo o njih.
 
Inšpektorjem za nadzor nad kozmetičnimi proizvodi mora biti dostopna dokumentacija o kozmetičnih proizvodih. Dokumentacija je lahko v slovenskem jeziku ali pa v kakšnem drugem razumljivem jeziku.

Na kozmetičnem proizvodu mora biti naveden naslov, kjer je inšpektorju dostopna dokumentacija o kozmetičnem proizvodu.

Dokumentacija mora vsebovati naslednje podatke:
- kvalitativno in kvantitativno sestavo proizvoda,
- fizikalno-kemijsko in mikrobiološko specifikacijo vhodnih sestavin in kozmetičnega proizvoda,
- opis proizvodnega postopka,
- ocena ustreznosti kozmetičnega proizvoda za človekovo zdravje,
- imena in naslovi usposobljenih oseb, ki so izdelale oceno ustreznosti kozmetičnega proizvoda,
- podatki o neželenih učinkih na človekovo zdravje, ki so posledica uporabe kozmetičnega proizvoda,
- dokazila o delovanju oziroma o učinkih kozmetičnega proizvoda, ki jih navaja dobavitelj,
- podatki o vseh preskusih kozmetičnega proizvoda ali njegovih sestavin, ki so bili izvedeni na živalih.

Podatki o sestavi proizvoda ter podatki o neželenih učinkih na človekovo zdravje morajo biti brez omejitev dostopni vsem uporabnikom in širši javnosti.
 
VELJAVNOST:
Od 6.5.2003. Poslovanje je potrebno uskladiti z zahtevami pravilnika do 15.4.2004, z zahtevami iz 4. odstavka in 8. točke 5. odstavka priloge V. pa do 11.3.2005.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (UL RS 46/2003)
Zakon o kozmetičnih proizvodih (UL RS 66/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *