Obvezna zavarovanja v prometu

Avtor: | Objava: 21.02.2005Vse imetnike vozil obveščamo o spremembah, ki jih prinaša Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.  

Spremembe, ki jih uvaja obravnavani zakon, so bile v veliki meri potrebne zaradi prenosa Evropskih direktiv v slovenski pravni red.

Zakon določa zvišanje najnižje zavarovalne vsote, ki po novem znaša: 

1. Za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja
, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka, ne glede na število oškodovancev:
- za avtobuse in tovorna vozila 245,000.000 tolarjev,
- za druga vozila 122,500.000 tolarjev,
- za vozila, ki prevažajo nevarne snovi, 490,000.000 tolarjev. 

2. Za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka, ne glede na število oškodovancev:
- za avtobuse in tovorna vozila 49,000.000 tolarjev,
- za druga vozila 24,500.000 tolarjev,
- za vozila, ki prevažajo nevarne tovore, 98,000.000 tolarjev. 

Spremembe so tudi glede nadzora nad izvajanjem določb zakona. Nadzor nad pravilnostjo delovanja zavarovalnic izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, nad samimi lastniki prometnih sredstev pa Inšpektorat pristojen za promet.

Oba odločata o prekrških za kršitve zakona kot prekrškovna organa v skladu z Zakonom o prekrških. 

VELJAVNOST:
Od 26.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
(UL RS 13/2005)
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (UL RS 70/94, 67/2002)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *