Obvezne informacije za potrošnike pri prodaji rib in ribjih izdelkov

Avtor: | Objava: 10.12.2002Pravne in fizične osebe, ki potrošnikom prodajajo ribe in ribje izdelke, morajo biti zelo pozorni na pravilno označenost tega blaga. Če namreč ponujeno blago na etiketi nima zahtevanih podatkov, ne sme biti ponujeno končnemu potrošniku.

Podatki, ki morajo biti navedeni na etiketi ob izdelku, ki se prodaja, so:
- trgovsko ime - vsaka vrsta rib ima svoje trgovsko ime, ki je določeno v prilogi tega pravilnika,
- način proizvodnje - ujeto, ujeto v tujih celinskih vodah, vzrejeno, gojeno,
- ribolovno območje - pravilnik predpisuje oznake za določena ribolovna območja.

Vsi zgoraj našteti podatki morajo biti obvezno na razpolago potrošniku. To ne velja le za manjše količine rib, ki jih proizvajalci prodajajo direktno končnemu potrošniku in izvirajo iz lastnega ulova ribiča oziroma iz lastne proizvodnje proizvajalca ribjih izdelkov. Majhna količina rib je tista, kjer enkratna vrednost prodaje ne preseže 20 EUR.

VELJAVNOST:
Od 8.12.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
(UL RS 94/2002)
Zakon o morskem ribištvu (UL RS 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *