Obvezne kvote zaposlovanja invalidov za vse delodajalce

Avtor: | Objava: 18.06.2004Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je pomemben za vse delodajalce - tako za tiste, ki zaposlujejo invalide, kot za tiste, ki invalidov še ne zaposlujejo. Nekatere bistvene obveznosti v zvezi s kvotami invalidov, ki jih delodajalec mora zaposlovati, obravnavamo v nadaljevanju.  

1. Nova obveznost za vse delodajalce, ki imajo več kot 20 zaposlenih. 

Po novem zakonu, bodo morali vsi delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, zaposliti tudi določeno kvoto invalidov. Višino kvote bo določila Vlada RS, odvisna pa bo od dejavnosti delodajalca. 

2. Ali lahko to obveznost delodajalci izpolnijo na kakšen drug način? 
 
Možna je tudi nadomestna izpolnitev kvote tako, da delodajalec sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem, po kateri bo zagotavljal plačilo stroškov dela v višini 18 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti glede na določeno kvoto. 

3. Obstaja še tretja možnost? 

Če delodajalec ne izpolni kvote z zaposlovanjem ali s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju, bo moral plačevati prispevke v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Višina prispevka je 70 % minimalne plače mesečno za vsakega invalida, ki ga bi bil delodajalec dolžan zaposliti v okviru kvote. 

4. Kazni za neizpolnjevanje zakonskih določb. 

Če delodajalec ne plačuje prispevka ali se poskuša plačilu izogniti, se zanj določi denarna kazen. Višina kazni je odvisna od vrste prekrška:
- če pravna oseba ali samostojni podjetnik ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje kvote, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev;
- če se pravna oseba ali samostojni podjetnik z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 300.000 do 10,000.000 tolarjev.  

VELJAVNOST:
Od 25.6.2004. 

PRAVNI VIR
:
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(UL RS 63/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *