Obvezne licence za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami

Avtor: | Objava: 10.05.2003Zakon o nepremičninskem posredovanju določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninske družbe in posamezniki, ki se ukvarjajo s posredovanjem nepremičnin. Zelo pomembno je, da nepremičninski agent pridobi ustrezno licenco, brez katere v prihodnje ne bo mogel opravljati tega dela.

Nepremičninska družba, ki opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima ustrezne prostore,
- ima zavarovano odgovornost,
- zanjo opravlja posle posredovanja nepremičninski posrednik z licenco, ki je registriran pri pristojnem ministrstvu.

Posameznik lahko pridobi licenco za nepremičninskega posrednika, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima višjo strokovno izobrazbo,
- opravil je strokovni izpit,
- ni bil obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje ali gospodarstvo.
Status nepremičninskega posrednika pridobi posameznik s pridobitvijo licence in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Družbam in posrednikom, ki že opravljajo dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, ne izpolnjujejo pa zakonsko predpisanih pogojev, zakon omogoča, da v določenih rokih izpolnijo predpisane pogoje. Do poteka rokov bodo nepremičninskim posrednikom, ki ne izpolnjujejo pogojev, izdane začasne licence, če pa pogojev ne bodo izpolnili, posredovanja v prometu z nepremičninami ne bodo smeli več opravljati.

V primeru posredovanja v prometu z nepremičninami brez izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, so predpisane visoke denarne kazni.

VELJAVNOST:
Od 24.5.2003.
PRAVNI VIR:
Zakon o nepremičninskem posredovanju
(UL RS 42/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *