Obvezno vodenje evidence o prometu z nepremičninami

Avtor: | Objava: 07.09.2004Nepremičninske družbe seznanjamo z nekaterimi elementi Navodila o vodenju in posredovanju podatkov nepremičninske družbe o sklenjenih poslih pri prometu z nepremičninami, ki je sprejet na osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju. 

Glede na omenjeno Navodilo bodo morale nepremičninske družbe začeti voditi evidenco o vseh sklenjenih poslih

V tej evidenci bodo morale evidentirati zlasti:
- vrsto opravljenega pravnega posla (prodaja, nakup, najem...),
- vrsto nepremičnine (zemljišče, zemljišče z objektom..),
- ehnične in identifikacijske podatke o nepremičnini ter
- pogodbeno ceno.  
 
Podatke iz svojih evidenc bodo morale nepremičninske družbe enkrat mesečno posredovati v skupno bazo podatkov in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za vse pravne posle, sklenjene v preteklem mesecu.  

Skupno bazo bo vodila Geodetska uprava RS. Baza podatkov o opravljenih pravnih poslih z nepremičninami bo javno dostopna, vanjo pa bo lahko vpogledal vsakdo. Geodetska uprava bo izdajala tudi potrdila o podatkih, vpisanih v skupno bazo podatkov. 
 
Šifrante, formate zapisa, izmenjevalne formate in druge podatke, potrebne za izdelavo evidenc, bo objavila Geodetska uprava na svojih spletnih straneh najkasneje do 1.10.2004. 
 
Nepremičninske družbe morajo voditi evidenco in prvič posredovati podatke v skupno bazo najkasneje do 15.2.2005 za vse pogodbe, sklenjene od 1.1.2005 dalje.  
 
VELJAVNOST:
Od 4.9.2004. 

PRAVNI VIR:
Navodilo o vodenju in posredovanju podatkov nepremičninske družbe o sklenjenih poslih pri prometu z nepremičninami (UL RS 93/2004)
Zakon o nepremičninskem posredovanju (UL RS 42/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *