Obvezno zavarovanje družbenikov za primer brezposelnosti

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 07.03.2011

Z letošnjim letom je zavarovanje za primer brezposelnosti obvezno le še za družbenike enoosebnih družb, ne morejo pa se več zavarovati poslovodne osebe, ki so družbeniki večosebnih družb. A obstajajo tudi izjeme.S 1. januarjem 2011 je začel veljati Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), s katerim se spreminja status poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih v obveznem socialnem zavarovanju. Po novem zavarovanje za primer brezposelnosti ni več možno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v večosebnih kapitalskih družbah, še naprej pa se lahko za primer brezposelnosti zavarujejo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu.
 
Izvajanje ZUTD se neposredno navezuje na določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), ki v 14. členu določa, da se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo osebe, ki so v delovnem razmerju, medtem ko so družbeniki – poslovodne osebe, opredeljeni v skladu s 15. členom ZZZPB, prostovoljni zavarovanci. Po navedeni določbi se za primer brezposelnosti lahko zavarujejo tudi osebe, ki so lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi. Do 31. decembra 2010 se je zavarovanje za primer brezposelnosti po tej določbi izvedlo skupaj z vključitvijo v ostala socialna zavarovanja po tako imenovani skupni zavarovalni podlagi 040.
 
Od dneva začetka veljavnosti ZUTD zavarovalna podlaga 040 ne vključuje več zavarovanja za primer brezposelnosti, kot je to veljalo doslej za vse tiste družbenike, ki so bili hkrati poslovodne osebe in so izpolnjevali pogoje za pokojninsko in invalidsko, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo. Družbeniki družb z omejeno odgovornostjo, ki so hkrati poslovodne osebe, se namreč odslej obvezno zavarujejo za primer brezposelnosti le, če so edini lastnik družbe. V skladu s Pojasnilom DURS, št. 4250-36/2010, namreč v primeru, ko ima družba z omejeno odgovornostjo dva družbenika, družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba, ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti in se zato ne vključuje v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti.
 
Družbeniki, ki so obravnavani kot samozaposlene osebe, so po določbah 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 040. Če te osebe hkrati izpolnjujejo tudi pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti, se v zavarovanje za primer brezposelnosti odslej vključijo z novo šifro zavarovalne podlage 112.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *