Obveznost sodelovanja v upravnem postopku

Avtor: | Objava: 23.03.2005Kot podjetnik ste od upravnega organa dobili vabilo na zaslišanje kot priča v upravnem postopku. Ali ste se temu vabilu dolžni odzvati in kakšen posledice vas lahko doletijo, če se zaslišanja ne udeležite? 

Glede na Zakon o splošnem upravnem postopku se je vabljena oseba dolžna odzvati vabilu upravnega organa. Če se vabilu ne morete odzvati iz upravičenega razloga (npr. bolezen, nujna službena obveznost...), morate:
takoj po prejemu vabila sporočiti organu, ki je vabilo poslal, da se ne morete udeležiti zaslišanja;
- po novem morate ob sporočilu upravnemu organu predložiti tudi dokazilo, ki opravičuje izostanek, razen če dokazila ni mogoče predložiti.  

Če ne predložite dokazila, kljub temu, da je bilo to mogoče, se šteje, da vaš izostanek ni bil opravičen.  

Če ste pravilno vabljeni in se ne opravičite ter se ne odzovete na vabilo, lahko upravni organ:
- izda sklep, da vas prisilno privedejo na zaslišanje;
- poleg tega pa vam lahko naložijo tudi denarno kazen do 20.000,00 SIT.  

Tak ukrep se sme zoper vabljeno stranko v postopku uporabiti le, če je bilo v vabilu izrecno navedeno, da se bo uporabil, torej če ste bili izrecno opozorjeni na možnost prisilnih ukrepov. Če opozorila v vabilu ni bilo, uporaba prisilnih ukrepov ter določitev denarne kazni ni dopustna.  

Dodatna posledica neopravičenega izostanka lahko nastopi v primeru, če nastanejo zaradi neopravičenega izostanka pravilno vabljene osebe v postopku kakšni stroški. Upravni organ lahko namreč odloči, da te stroške trpi neopravičeno izostala oseba, in sicer ne glede na to, ali je bilo takšno opozorilo v vabilu navedeno ali ne. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o splošnem upravnem postopku
(UL RS 22/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *