Obveznosti delodajalca glede uporabe delovne opreme

Avtor: | Objava: 01.10.2004Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme je pomemben tako za delodajalce, kot tudi za delavce. Predvsem delodajalci nalaga precejšnje zahteve glede ureditve delovnih prostorov in glede uporabe delovnih in zaščitnih sredstev, z namenom zaščite delavčevega zdravja. V nadaljevanju navajamo nekatere najpomembnejše določbe obravnavanega pravilnika. 

Delodajalec mora:
- Delavcem zagotoviti brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža njihovega zdravja, imetja in delovnega okolja.
- Z ukrepi glede organizacije dela mora preprečiti in omejiti predvidene nevarnosti, ki lahko nastanejo z normalno uporabo delovne opreme. 

Delovna oprema, ki se uporablja na delovnem mestu, mora biti:
na vidnem mestu označena, kot to določajo predpisi,
- delodajalec mora pridobiti in hraniti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da delovna oprema ustreza določenim zahtevam. 

Če se mora delavec zaradi poteka delovnega procesa z roko ali delom telesa  približevati nevarnemu območju ali držati obdelovalni proizvod, ga postaviti v ali jemati iz nevarnega območja, mora delodajalec zagotoviti uporabo pomožnega delovnega orodja.  

Delovna oprema se lahko uporablja samo za delovne naloge in pod pogoji za katere je ustrezna.  

Če delavec uporablja opremo zunaj mesta, ki je uporabi opreme namenjeno, mora opremo označiti z veljavnim pisnim dokazilom o opravljanem zadnjem kontrolnem pregledu. 

Delodajalec mora zagotoviti:
- Da je delovna oprema vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca in da tako ves čas ustreza določbam tega pravilnika.
- Da pred uporabo delovne opreme in pred njeno namestitvijo le-to pregleda ustrezna oseba, ki nato izda potrdilo, da je oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.
- Za delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce, mora zagotoviti nadzor z rednimi kontrolnimi in posebnimi pregledi, ki jih opravijo kompetentne osebe. Ugotovitve morajo biti zabeležene ter ves čas uporabe in delovanja delovne opreme na razpolago inšpekcijskim službam. 

Delodajalec je dolžan delavce usposobiti za pravilno in varno uporabo delovne opreme s teoretičnim in praktičnim usposabljanjem. Delodajalec mora tudi pred vsako spremembo delovne opreme obvestiti delavce o novi morebitni nevarnosti. Obvestilo mora biti ustno oziroma pisno, tako da je delavcem razumljivo. 

O spremembah, preureditvah in razširitvah uporabe delovne opreme, ki bistveno spremenijo obstoječo oceno tveganja za varnost in zdravje, se mora delodajalec posvetovati z zastopniki delavcev in delavci samimi ter jim omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj v zvezi z zagotavljanjem njihove varnosti in zdravja pri uporabi te opreme. 

VELJAVNOST:
Od 2.10.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
(UL RS 101/2004)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *