Obveznosti delodajalca v umazani proizvodnji

Avtor: Max Vrečko | Objava: 10.01.2011V okviru svoje dejavnosti imam tudi proizvodnjo, po mojem mnenju ne v najbolj delovno primernih pogojih (hrup, smrad). Kakšne so moje obveznosti kot delodajalca?
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD Ur.l. RS št. 56/99 15. člen) navaja poleg ostalega, da delodajalec zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme.
 
Periodične preiskave delovnega okolja: preiskave morajo biti izvedene za vse parametre, ki so navedeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja, rok preiskav je na tri leta. Preiskuje:
- toplotno okolje (temperatura, vlaga, prepih, metabolizem, izolativnost delovne obleke),
- osvetlitev,
- hrup,
- kemične škodljivosti,
- optična sevanja.

Preiskavo lahko opravi institucija z dovoljenjem za delo. Pomembno je, da se na osnovi rezultatov preiskave odpravijo nepravilnosti, na primer če hrup presega dovoljeno mejo, je potrebno zamenjati delovno opremo, izboljšati izolacijo delovne opreme ... Kot zadnji potrebni ukrep se lahko predpiše obvezna uporaba osebne zaščite proti hrupu v obliki čepkov ali slušalk. Če v podjetju nastaja prekomeren smrad, ko kemične škodljivosti presegajo dovoljeno mejo, so ukrepi lahko: zamenjava materiala, odsesavanje ... Tudi tukaj je zadnji ukrep osebna zaščita – respiratorji, maske.
 
Periodični pregledi in preizkusi delovne opreme: pregledi in preizkusi delovne opreme morajo biti izvedeni za vso delovno opremo ne glede na certifikat CE, izjema pri tem so manjša delovna orodja (ročne vrtalke, ročne brusilke ...). Pregled in preizkus lahko opravi institucija z dovoljenjem za delo vsake tri leta. Pomembno je navesti, da je rok pregledov in preizkusov lahko tudi krajši. Krajši rok navede proizvajalec delovne opreme, kar je razvidno v dokumentih, ki jih delodajalec dobi ob nakupu. Seveda je pomembno, da se pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob pregledu in preizkusu, tudi odpravijo.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *