Obveznosti delodajalcev za zaposlovanje invalidov

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 12.09.2006

Ali se v kvoto za zaposlovanje invalidov štejejo tudi delavci na porodniškem dopustu in delavci, ki so zaposleni s polovičnim delovnim časom?Vprašanje

Pozdravljeni! 

Na svoje veliko presenečenje smo dobili izpis stanja za plačevanje obveznosti za spodbujanje zaposlovanja invalidov. 

Za zakon sem sicer vedela, a sem bila prepričana, da se v kvoto ne štejejo delavke na porodniškem dopustu in da se delavci za polovični čas štejejo za pol, ne pa za celega delavca. Teoretično ima lahko podjetje zaradi narave dela 10 delavcev za po eno uro na dan, torej se ji bi štelo, da ima 10 delavcev. Gotovo morajo biti za plačevanje teh obveznosti ekonomske osnove, ne samo pavšal glede na število prijavljenih delavcev.  

Tako smo imeli 1. januarja 22 prijavljenih delavcev, od tega sta bili dve delavki na porodniški, dve pa za polovični čas; tako smo šteli, da imamo 19 delavcev. Vendar smo kljub temu dobili izpis stanja obveznosti. Po pritožbi smo dobili odgovor, da je odločilno število prijavljenih delavcev, ne pa to, koliko jih v resnici dela. 

Zanima me stališče Podjetnika, ali ste kaj ukrepali glede teh obveznosti in kaj se da narediti. Za podjetje, ki ravno lahko zaposluje 19 delavcev (še to težko), ki ima že tako veliko stroškov s porodniškimi dopusti (povprečno nas ena porodnica stane dodatne tri plače), je to zelo velika obveznost. Poleg tega je jasno, da imamo namesto delavke na porodniški zaposleno delavko za nadomeščanje, torej to ni še ena zaposlena. 
 
Zahvaljujem se vam za odgovor in vas lepo pozdravljam. 

N. O.  
   
Odgovor:  

Žal je naša stranka »zagrešila« kar nekaj napak pri urejanju predmetnih vprašanj in se je ponovno potrdil rek iz časov Rima, da »nepoznavanje prava škoduje«. 

V nadaljevanju bom pojasnil, kako je to področje urejeno v zakonu in podzakonskih aktih, kakšne obveznosti iz tega izhajajo za delodajalce in kako jih lahko izpolnijo. 
 
Pojasnilo 

Obveznost zaposlovanja invalidov in ravnanje delodajalcev v zvezi s tem je urejena z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - ZZRZI (Ur. list RS, št. 100/05 - UPB), v Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov - Uredba (Ur. list RS, št. 111/05) ter z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide - Navodilo (Ur. list RS, št. 10/05 in 43/05). So še drugi, zlasti podzakonski predpisi s tega področja, a navedeni trije najbolj neposredno določajo obveznosti in ravnanja delodajalcev. 

Neposredno izhaja dolžnost zaposlovanja invalidov iz določbe 1. odstavka 62. člena ZZRZI, ki določa, da so k temu zavezani delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev. Ta obveznost je povzeta tudi v 2. členu Uredbe, ki pa v 4. členu določa tudi kvoto - torej število invalidov, ki jih mora zaposliti posamezni delodajalec, ki je zavezanec na podlagi 62. člena ZZRZI. Kvota je odvisna od dejavnosti podjetja oziroma delodajalca in znaša 2 do 6 odstotkov od skupnega števila zaposlenih

V nadaljevanju je v 5. členu Uredbe določeno, da se kvota iz 4. člena za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 50 delavcev (torej od 20 do 49), zniža za 1 odstotno točko. Ta določba velja tudi za našo bralko oziroma naročnico. 
 
In kje je naša bralka zagrešila napako? Predvsem s tem, da si je napačno razlagala, da se v število zaposlenih ne štejejo delavke, ki so na porodniškem dopustu, ter delavci, ki so zaposleni s polovičnim delovnim časom
 
Predpostavljam, da je spregledala tudi dolžnost, da v skladu z Navodilom pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 30.6.2005 prijavi število zaposlenih invalidov. To predpostavljam zaradi tega, ker je Slad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ob koncu leta 2005 pri vseh delodajalcih, ki so to dolžnost izpolnili, preverjal in usklajeval stanje zaposlenosti invalidov in torej tudi dolžnosti delodajalcev. 

Stališče, da se med zaposlene ne štejejo delavci, ki so zaposleni s polovičnim delovnim časom, verjetno izhaja iz tega, da v 62. členu Zakona to ni izrecno napisano, a pravilno branje te določbe pove, da tudi nihče izmed zaposlenih (ne glede na primer na dolžino delovnega časa) ni izvzet
 
V 63. členu Zakona pa je določeno, da se v kvoto vštevajo vsi invalidi, zaposleni pri delodajalcu, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur na teden. 

Zaradi vsega navedenega je bila tudi pritožba bralke, vsaj v formalnem smislu, upravičeno zavrnjena. 

Svetko Praštalo 
 
P. S.: Na tem področju je nastal vsaj še en problem, ki izhaja iz tega, da so številni delodajalci, zlasti manjši, ki imajo sicer zaposleno ustrezno število invalidov, spregledali dolžnost, da v skladu z Navodilom pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 30. 6. 2005 to prijavijo. Zaradi te opustitve so v Skladu RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov ugotovili, da obveznosti iz ZZRZI niso izpolnili in so jim v začetku julija poslali izpis stanja obveznosti za prvih pet mesecev tega leta. 

To zadevo še raziskujem in vam bom sporočil, če bom ugotovil, kako je možno napako sanirati, saj bi delodajalci v nasprotnem primeru izpolnili isto zakonsko obveznost dvakrat. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *