Obveznosti prodajalcev novih osebnih vozil glede informiranja potrošnikov

Avtor: | Objava: 22.11.2004Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil prodajalcem novih osebnih vozil nalaga dolžnosti, ki so zlasti v interesu varstva potrošnikov.  

Prodajalci osebnih vozil morajo pri prodaji, dajanju v najem ali razstavljanju novih vozil slediti zahtevam pravilnika
- najpomembnejše zahteve se nanašajo na:
- obvezno posredovanje podatkov o varčni rabi goriva in emisiji CO2,
- obvezno objavo ustreznih informacij na plakatih oz. zaslonih na prodajnih mestih,
- priročnike o varčni rabi goriva za potrošnike,
- vsebine promocijskih prospektov in
- obveznih sestavinah oglasnih sporočil. 

Vsako novo osebno vozilo, ki se prodaja, mora biti označeno z oznako o varčni rabi goriva. Takšna oznaka mora biti na vsakem modelu novega osebnega avtomobila, ki se prodaja ali daje v najem, ali v njegovi neposredni bližini (npr. stojalo neposredno ob avtomobilu).  
 
Plakat ali zaslon, ki predstavlja zbir določenih podatkov o vseh tipih, variantah in izvedenkah novih osebnih vozil, ki se prodajajo, mora biti nameščen na vidnem mestu. Oblika in vsebina plakata oz. zaslona je natančno predpisana. 

Prodajalec osebnih vozil mora potrošnikom brezplačno zagotoviti priročnik o varčni rabi goriva, katerega vsebina je predpisana z navedenim predpisom. 

Predpis določa tudi obveznost posredovanja določenih podatkov v t. i. promocijskih prospektih, kar zajema vsako natisnjeno gradivo, ki se uporablja pri trženju, oglaševanju in promociji vozila v javnosti, vključno s tehničnimi priročniki, brošurami, oglasi v časopisih, strokovnimi revijami, reklamnimi časopisi in plakati.  

Podatki, ki jih je potrebno zagotoviti v promocijskih prospektih, so:
- podatki o uradni porabi goriva,
- podatki o uradnih specifičnih emisijah CO2. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil
(UL RS 86/2003, 133/2003, 43/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *