Odškodnina zaradi okrnitve dobrega imena podjetja

Avtor: | Objava: 20.02.2004Podjetja – pravne osebe lahko neprimerno vedenje strank ali poslovnih partnerjev pripelje na »slab glas«, kar se nemalokrat odraža v izpadu prometa, oteženem pridobivanju novih strank ali partnerjev. Ali lahko pravna oseba zahteva povračilo škode, ki ji je zaradi tega nastala.  

1. Glede na splošna pravila o odškodninski odgovornosti, lahko pravna oseba zahteva povračilo premoženjske škode, ki ji je nastala zaradi okrnitve njenega ugleda ali dobrega imena (npr. upad prometa, izguba poslov, …).           

2. Veljavna zakonodaja pa omogoča, da lahko v primeru okrnitve ugleda ali dobrega imena pravna oseba zahteva tudi povračilo nepremoženjske škode!                                                                                               
Sodišče bo pravni osebi prisodilo denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo zaradi krnitve ugleda ali dobrega imena tedaj, ko bo ugotovilo, da okoliščine primera to opravičujejo (glede na to, kakšen je bil namen storilca, ali dejanje vsebuje elemente nelojalne konkurence ipd.).  

Odškodnino za nepremoženjsko škodo zaradi krnitve ugleda ali dobrega imena lahko sodišče pravni osebi prisodi ne glede na to, ali zahteva pravna oseba hkrati tudi povračilo premoženjske škode, ki ji je s tem nastala, in celo v primeru, če premoženjske škode sploh ni

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *