Odškodninska odgovornost v delovnih razmerjih

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 12.01.2009

Kdo bo odgovarjal, če se delavec na delovnem mestu poškoduje? Kaj pa če delavec naredi podjetju škodo?V nekem podjetju se po naključju zgodi nesreča, ki povzroči hujšo okvaro električne napeljave. Delodajalec trdi, da so za škodo odgovorni trije delavci, ki so imeli opravka s to napeljavo. Delavci so presenečeni, saj so prepričani, da pri tem nimajo nič – da je torej prišlo do okvare zaradi višje sile, konkretno zaradi neugodnih vremenskih razmer. Delodajalec kljub vsemu vztraja pri svojem.
 
Najprej o odgovornosti delavcev
 
Kako je v tem primeru z odgovornostjo delavcev? Zakon o delovnih razmerjih v zvezi z odškodninsko odgovornostjo delavcev določa, da je delavec, ki je na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti delodajalcu povzročil škodo, temu dolžan škodo tudi povrniti. Vendar pa je treba v delovnih razmerjih odškodninsko odgovornost presojati v skladu s pravili obligacijskega prava, ki učijo, da mora škoda dejansko nastati, da mora biti nedopustna, protipravna, nastati mora na delu ali v zvezi z delom, ki je predmet pogodbe o zaposlitvi. Dokazana mora biti tudi vzročna povezava med škodnim dogodkom (ravnanjem delavca) in nastalo škodo. Poleg tega velja, da je morala biti škoda povzročena namenoma ali pa iz hude malomarnosti.
 
V našem primeru je torej očitno, da naši trije delavci ne morejo biti odgovorni za škodo, saj ni podan eden izmed bistvenih elementov odškodninske odgovornosti – povzročitev škode namenoma ali iz hude malomarnosti.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *