Od 1. januarja 2015 dalje le še e-račun

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.10.2014

Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) so bile spremenjene številne določbe glede poslovanja proračunskih uporabnikov, spremenjena 25. in 26. člen Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSU) pa prinašata obvezno uporabo e-računov.


Bistveno novost prinaša 26. člen ZOPSPU, ki določa, da morajo proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki. To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali izvajajo gradnjo, pošiljati e-račune le prek spletnega programa Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. UJP je namreč v skladu s 1. odstavkom 26. člena ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki.

 

Od 1. januarja 2015 naprej bodo namreč proračunski uporabniki:

- morali izdati le e-račune vsem poslovnim subjektom, s katerimi sodelujejo, ne glede za kakšno vrsto poslovnega subjekta gre (fizična oseba, s. p., d. o. o., društvo, javni sektor ipd.) in ne glede za kakšno vrsto ali znesek posla;

- morali sodelovati z drugimi proračunskimi uporabniki le preko e-računov;

- prejemali račune od drugih poslovnih subjektov, ki niso proračunski uporabniki, kot do sedaj - torej tudi v papirnati in drugih običajnih poteh.

 

Na podlagi ZOPSPU velja obveznost pošiljanja e-računov v javni sektor izključno samo na ozemlju Republike Slovenije, in sicer za:

- domače pravne in fizične osebe ter

- tuje pravne in fizične osebe, ki opravijo storitev ali dobavijo blago na ozemlju Republike Slovenije, če imajo sedež ali stalno poslovno enoto (podružnico) na ozemlju Republike Slovenije.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *