Odbitek vstopnega DDV za vozila

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 06.04.2012

Če vozilo izpolnjuje pogoje za uvrstitev v tarifno oznako KN 8704 (tovorno vozilo), ima pravico do odbitka DDV.Z zadnjimi spremembami 106. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost je bila podrobneje opredeljena definicija osebnih avtomobilov iz točke c. 66. člena ZDDV-1, ki določa omejitve pri uveljavitvi odbitka vstopnega DDV. Po tej določbi namreč davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od nabave motornih vozil iz tarifne oznake KN 8703, ki so konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga.
 
V skladu s prvim odstavkom 146. člena ZDDV-1 se za razvrstitev izdelkov po ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife, ki v pojasnilu DURS št. 092-1274/2011 z dne 28. 10. 2011 omenja, da se blago lahko uvrsti v ustrezno oznako KN na podlagi natančnega opisa blaga, podatkov o materialni sestavi blaga in namenu uporabe. Pri uvrščanju pa je treba upoštevati splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature ter opombe k oddelkom in poglavjem v kombinirani nomenklaturi. Dodatno pri uvrščanju pomagajo tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature in pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema. Pri tem temeljna opredelitev izhaja že iz samega poimenovanja tarifnih številk:
·   tarifna številka 8703 se glasi: Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa »karavan«, »kombi« itd.) in dirkalnimi avtomobili.
·   tarifna številka 8704 se glasi: Motorna vozila za prevoz blaga.
 
V skladu s Pojasnilom DURS št. 4234-140/2012-2, 3. 2. 2012 carinski organ ni dolžan podati zavezujoče tarifne informacije, je pa zadolžen za podajanje vseh vrst pojasnil pri izvajanju svojih pristojnosti.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *