Oddaja letnega poročila za leto 2006

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.03.2007

Bliža se čas oddaje letnega poročila za leto 2006. Ker so zahteve za različne gospodarske subjekte različne, naj navedemo najpomembnejše posebnosti oddaje letnih poročil posameznih gospodarskih subjektov.V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list Republike Slovenije, 53/2002 in 87/2002) (v nadaljevanju AJPES) vsi gospodarski subjekti oddajo letna poročila AJPES-u v skladu s posamičnimi metodološkimi navodili za predložitev letnih poročil (na primer društev, zadrug, gospodarskih družb in podobno).  

Ne glede na vrsto gospodarskega subjekta je treba letno poročilo oddati na pristojni enoti AJPES-a, vsi postopki oddaje letnega poročila pa so navedeni v posamičnih metodoloških navodilih in na spletni strani AJPES-a. Vsi podatki, ki jih vsebuje letno poročilo za leto 2006, se navedejo v tolarjih.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *