Oderuške obresti

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 06.12.2011Od nekega zasebnega podjetja, ki se ukvarja s posojanjem denarja, sem si pred dobrim mesecem izposodil 5000 evrov. Ko sem nekoliko natančneje proučil kreditno pogodbo, so se mi obresti zazdele na meji oderuških. Zanima me, kdaj gre pri kreditni pogodbi lahko za oderuštvo?
 
Za dokaz oderuštva morata obstajati tako subjektivni kot tudi objektivni element. To pomeni, da bi šlo za oderuško pogodbo tedaj, če bi posojilodajalec izkoristil vašo stisko, težko premoženjsko stanje, nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost (subjektivni element) in si obenem izgovoril zase korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal (objektivni element). Za oderuške obresti se sicer štejejo tiste obresti, ki za več kot 50 % presegajo predpisano obrestno mero zamudnih obresti. Oderuška pogodba je nična, kar pomeni, da mora vsaka od pogodbenih strank drugi vrniti, kar je prejela na osnovi take pogodbe.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *