Odgovornost delavca za škodo, ki jo povzroči zaradi zdravstvenih težav po splošnih pravilih obligacijskega prava

Avtor: | Objava: 04.07.2005V podjetju zaposleni delavci prevažajo tudi službene avtomobile. Nek delavec - voznik se zaveda, da ima resne zdravstvene težave - včasih pade v nezavest. Svoje težave skriva, ker se boji, da bo izgubil službo. Ta delavec povzroči hujšo prometno nesrečo. Kdo je v takšnih primerih odškodninsko odgovoren? 

Obligacijski zakonik določa, da je krivda podana, če gre za dejanje, ki je povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Odgovornost za določeno ravnanje pa ni podana, če je dejanje storjeno zaradi motnje v duševnem razvoju, težav v duševnem zdravju ali zaradi kakšnega drugega vzroka, zaradi katerega storilec ni zmožen razsojati - ob pogoju, da storilec dokaže, da v takšno stanje ni prišel po svoji krivdi. Če je v takšno stanje prišel po tuji krivdi, odgovarja za takšno dejanje tisti, ki ga je v takšno stanje spravil. 

Delavec ima, po določbah Zakona o delovnih razmerjih, dolžnost spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter svoje delo opravljati tako, da ne ogroža svojega življenja in zdravja oziroma življenja in zdravja drugih oseb. 

V konkretnem primeru lahko govorimo o kršenju predpisov o varnosti in zdravju pri delu s strani delavca, če to ni bil prvi napad in se je delavec zavedal posledic takšnega napada (nezavest in posledično nesposobnost upravljanja z motornim vozilom). S povzročitvijo prometne nesreče je delodajalcu povzročil materialno škodo – škoda na vozilu, škoda zaradi poškodb tretjih oseb, škoda na tovoru... 

Tukaj ne moremo govoriti o namenoma storjeni škodi, lahko pa govorimo o malomarnosti delavca, ki tako za škodo odgovarja že po splošnih pravilih obligacijskega prava.  

Delovnopravno gledano lahko tega delavca doleti tudi posledica odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, saj je s tem, ko ni obvestil delodajalca o svojih zdravstvenih težavah, huje kršil svoje delovnopravne obveznosti. 

Seveda pa je treba dodati, da mora delodajalec – da bi se lahko njegova odgovornost izključila – redno in pravilno izpolnjevati vse obveznosti, ki jih mora izpolnjevati v zvezi z varstvom pri delu, predpisi v zvezi z zdravstvenimi pregledi… Prav tako je bistveno poudariti, da bi kakršnakoli vedenje delodajalca o zdravstvenih težavah zaposlenega verjetno privedlo vsaj do soodgovornosti delodajalca.  
 
PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS  42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *