Odgovornost družbenikov v gospodarsko interesnem združenju

Avtor: | Objava: 22.09.2004Gospodarske družbe, pa tudi fizične osebe, ki imajo skupne interese, pogosto ustanavljajo gospodarska interesna združenja z namenom, da bi jim ta združenja pomagala pri njihovem poslovanju. Gospodarsko interesno združenje vsekakor lahko v pomembni meri pomaga pri izvajanju gospodarske dejavnosti tako družbam, kot tudi posameznikom s skupnimi interesi. Moč gospodarskega interesnega združenja temelji na dejstvu, da je v tako združenje vključeno večje število članov, katerih interese združenje zastopa.  

Potrebno pa je opozoriti
, da pri gospodarskem interesnem združenju obstaja tudi velika nevarnost, ki je ni mogoče spregledati – namreč, da člani odgovarjajo za obveznosti gospodarskega interesnega združenja z vsem svojim premoženjem. 

Zakon o gospodarskih družbah določa obveznosti članov gospodarsko interesnih združenj in postopek terjatev, ki jih imajo upniki do združenja:
člani gospodarskega interesnega združenja odgovarjajo za obveznosti združenja z vsem svojim premoženjem;
član, ki pristopi v gospodarsko interesno združenje naknadno, odgovarja tudi za obveznosti, ki so nastale pred njegovim pristopom, razen v primeru, če s pogodbo ni oproščen takih odgovornosti in taka oprostitev odgovornosti ni obenem tudi javno objavljena;
člani gospodarskega interesnega združenja odgovarjajo solidarno, razen če s tretjim sopogodbenikom (upnikom) ni izrecno dogovorjeno drugače;
upniki morajo najprej zahtevati poplačilo dolga od gospodarskega interesnega združenja, plačilo od družbenikov lahko zahtevajo samo v primeru, če niso uspešno uveljavljali plačila od družbenikov gospodarskega interesnega združenja.  

Glede na številne odgovornosti, ki jih družbeniki prevzemajo s samim vstopom v gospodarsko interesno združenje, je pri ustanavljanju takih združenj potreben razmislek in velika skrbnost ter ustrezno nadzorovanje uprave gospodarskega interesnega združenja pri sprejemanju obveznosti v imenu in za račun gospodarskega interesnega združenja.  

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002, 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *