Odgovornost izvajalca plačilnega prometa

Avtor: | Objava: 10.05.2003Zakon o plačilnem prometu določa odškodninsko odgovornost izvajalca plačilnega prometa v primeru, da ne izpolni ali da nepravilno izpolni naloženo plačilo.
 
Njegova odgovornost je objektivna, kar pomeni, da elementa morebitne krivde izvajalca plačilnega prometa sploh ni potrebno dokazovati. Izvajalec plačilnega prometa ni odgovoren le v primeru, če dokaže, da je neizvršitev ali nepravilna izvršitev plačila posledica dogodka ali ravnanja nalogodajalca ali neke tretje osebe, ki ne spada v okvir poslovanja izvajalca plačilnega prometa, tega dogodka ali ravnanja pa izvajalec plačilnega prometa ni mogel pričakovati ali se mu izogniti.
 
Nalogodajalec ima pravico zahtevati nadomestilo najmanj v višini zakonitih zamudnih obresti od dne, ko bi moral biti nalog izvršen, do dne, ko je bil nalog dejansko izvršen, in to tudi v primeru, če mu ni nastala nobena škoda. Če pa mu je nastala škoda, lahko zahteva povračilo celotne škode, ki mu je zaradi zamude nastala.
 
VELJAVNOST:
Od 31.5.2003.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 45/2003 - čistopis)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *