Odgovornost nepremičninske družbe za stanje nepremičnine

Avtor: | Objava: 05.09.2005Preko nepremičninske družbe ste kupili poslovne prostore. V tej nepremičninski družbi so vam zatrdili, da je zemljiškoknjižno stanje nepremičnine neproblematično ter da prostori niso obremenjeni s pravicami tretjih oseb. Ko pa ste prostore želeli prodati naprej, ste ugotovili, da je bila na poslovnih prostorih že v času vašega nakupa vknjižena prepoved odtujitve in obremenitve, na kar pa vas nepremičninska družba ni opozorila. Vknjižena prepoved pa vam preprečuje neomejen promet z nepremičnino. 

Ali nepremičninska družba odgovarja zaradi nepravilnih informacij o nepremičnini, ki ste jih dobili pri njih? 

Zakon o nepremičninskem posredovanju določa, da mora nepremičninska družba pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovala, preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, pogodbeni stranki pa mora jasno in razumljivo pisno opozoriti na morebitne stvarne in pravne napake nepremičnine. Če pa je predmet prodaje zemljišče, mora nepremičninska družba pri upravnem organu preveriti namembnost zemljišča.  

Če nepremičninska družba te svoje obveznosti ne izpolni in zato stranki, ki je z njenim posredovanjem sklenila pogodbo, nastane škoda, je nepremičninska družba odgovorna za škodo, ki je stranki pogodbe nastala zaradi pravne ali stvarne napake nepremičnine, na katero je nepremičninska družba ni opozorila, pa je za napako vedela oziroma če bi jo lahko ugotovila s skrbnim preverjanjem stanja nepremičnine.  

Nepremičninska družba je torej odškodninsko odgovorna, če je spregledala v zemljiško knjigo vpisan podatek in vam mora povrniti škodo, ki vam je zaradi tega nastala.  

Nepremičninske družbe morajo imeti svojo odgovornost zavarovano, tako da boste lahko odškodninski zahtevek vložili bodisi pri nepremičninski družbi bodisi pri zavarovalnici, kjer ima družba zavarovano svojo odgovornost. Poleg tega lahko zoper nepremičninsko družbo, ki ne opravlja dolžnosti preverjanja stanja nepremičnin, ukrepa pristojni inšpektorat, saj zakon za kršitev te dolžnosti predvideva denarno kazen v višini od 3 do 30 milijonov SIT. 

PRAVNI VIR:
Zakon o nepremičninskem posredovanju
(UL RS 42/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *