Odgovornost prevoznika za poškodbo ali izgubo tovora

Avtor: | Objava: 18.06.2004Podjetnike – prevoznike in tiste, ki dajo tovor v prevoz - seznanjamo s situacijo, ko se tovor, ki je bil v prevozu, izgubi ali poškoduje. V katerih primerih je za izgubo oz. poškodbo tovora odgovoren prevoznik in kako ravnati, če ugotovite, da je prevzeti tovor poškodovan?  

Prevoznik je odgovoren, če se pošiljka poškoduje ali izgubi v času, odkar je prevzel pošiljko, do trenutka, ko pošiljko izroči ali bi jo moral izročiti naslovniku.  

Prevoznik svoje odgovornosti ne more izključiti z določilom v prevozni pogodbi, možno pa je, da se višina njegove odgovornosti omeji navzgor. Omejitev ne velja, če prevoznik pošiljko poškoduje ali izgubi namenoma ali iz hude malomarnosti.  

Prevoznik pa ni odgovoren, če je do poškodbe ali izgube prišlo:
- zaradi dejanja upravičenca (npr. pošiljatelja),
- zaradi lastnosti pošiljke ali
- zaradi zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali se jim izogniti.  

Če so bile v pošiljki dragocenosti, vrednostni papirji ipd., bo prevoznik za tako škodo odgovarjal le, če je bil obveščen o vsebini pošiljke ter o vrednosti ali pa če je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.  

Prevoznikova odgovornost za poškodbe pošiljke preneha, če naslovnik pošiljko prevzame brez ugovora ter plača prevozniku.  

Izjeme od tega pravila so naslednje:
- poškodba je bila ugotovljena z zapisnikom pred prevzemom pošiljke ali
- gre za skrito poškodbo, ki je ob prevzemu ni bilo mogoče opaziti; v tem primeru je potrebno prevoznika obvestiti o napaki v roku 8 dni po izročitvi.  

Zgoraj naštete izjeme veljajo samo v primeru, če prevoznik ni ravnal namenoma ali iz hude malomarnosti.  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *