Odgovornost pri montaži

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 06.04.2010Podjetnik je pri stranki montiral pohištvo, za kar ima podpisan zapisnik s strani stranke, da je montaža izvedena v redu. Pred časom pa se je zgodila neljuba situacija, da se je po omarah obešal dvoletni otrok, pri čemer se je omara prevrnila. Omari, ki stojita tesno ena zraven druge, namreč nista bili spojeni s predvidenimi veznimi vijaki. Proizvajalec prizna garancijo na pohištvo eno leto, v garanciji na montažo pa je navedeno, da spore glede montaže in servisa rešujeta pogodbeni stranki med sabo in da je za škodo, ki nastane v primeru nekakovostne montaže in nepravilnega odnosa do strank, v celoti odgovoren izvajalec in jo je dolžan povrniti naročniku. Nikjer ni omenjen rok trajanja veljavnosti odgovornosti za kakovostno izvedbo montaže. Podjetnika zanima, ali je po 6 mesecih še odgovoren za montažo in kako naj določi višino škode, ki jo je dolžan povrniti stranki? 
 
Na vprašanje odgovarjam tehnično-zakonodajno gledano, globlji pravni odgovor, vezan na Obligacijski zakonik, pa lahko poda pravnik. V navedenem primeru se poleg Obligacijskega zakonika uporablja še Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03), ki v 4. členu pravi, da »varen proizvod« pomeni vsak proizvod, ki v normalnih ali realno predvidljivih pogojih uporabe, vključno s svojo življenjsko dobo in po potrebi z zagonom, montažo in predpisanim vzdrževanjem, ne predstavlja nikakršne nevarnosti ali pa samo minimalno nevarnost, ki se ob primerni uporabi proizvoda oceni za sprejemljivo in skladno z visoko ravnjo varnosti in zdravja oseb z upoštevanjem predvsem:
– lastnosti proizvoda, vključno z njegovo sestavo, embalažo ter navodili za montažo in po potrebi za namestitev in vzdrževanje,
– vpliva na druge proizvode, kadar se utemeljeno predvideva, da bo uporabljen z njimi,
– predstavitve proizvoda, označevanja, opozoril in navodil za uporabo in odstranjevanje ter drugih oznak ali podatkov o proizvodu,
- vrste potrošnikov, ki so v nevarnosti, kadar uporabljajo proizvod, predvsem otrok in starejših.  

Garancija na pohištvo je res eno leto (ob normalni uporabi na material, dele, dodatno opremo), rok garancije na montažo pa v bistvu ni omejen, predvsem ne, če izostane bistvena faza montaže, za katero monter kot dober strokovnjak ve ali bi morali vedeti, da je nujna za 100-odstotno varno uporabo (čeprav je škodo povzročil otrok ob nepredvideni uporabi). To ste na nek način definirali že v vaših garancijskih določilih za montažo.  

Glede na vse povedano svetujem, da se o povrnitvi škode pogovorite s stranko. Predvidevam, da je škoda le na opremi, zato je možno nadomestilo stranki za nakup nove omare v delu, kjer so poškodbe (okvare), ponovna varna montaža (spojitev z vijakom) in denarna odškodnina po dogovoru (morebiti še všteto za okvare na sosednji opremi ali na podu). V primeru poškodb otroka ali drugih oseb pa težko sodim vrednotenje te odškodnine.  

Po vsej verjetnosti bi se v primeru, da bi zadevo reševalo sodišče, zelo težko izognili odgovornosti monterja. Zato je bolje, da zadevo medsebojno sporazumno poravnate.  
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *