Odgovornost proizvajalca za škodo, ki jo povzroči njegov proizvod na drugi stvari

Avtor: | Objava: 17.05.2004Proizvajalce, ki dajejo na trg izdelke, ki lahko povzročijo kakršnokoli škodo, seznanjamo z določbo Zakona o varstvu potrošnikov, ki se nanaša na povračilo škode, ki jo je določena stvar/predmet povzročila potrošniku oz. njegovi lastnini. 

Splošno načelo odškodninskega prava določa, da je povzročitelj škode le-to dolžan kriti v celoti. Vendar je to načelo v praksi v določenih primerih tudi spremenjeno. Zakon o varstvu potrošnikov določa, da je proizvajalec dolžan kriti škodo, ki nastane zaradi napake na stvari, ki jo je prodal in sicer ne zgolj na stvari sami, pač pa tudi na škodi, ki bi nastala na ljudeh (smrt, telesne poškodbe, okvara zdravja) ali na drugi stvari.  

Proizvajalec je dolžan povrniti škodo na drugi stvari, če so izpolnjene še druge predpostavke in sicer:
- škoda na drugi stvari mora presegati 100.000 SIT;
- stvar, na kateri je škoda povzročena, mora biti namenjena za osebno uporabo, oškodovanec pa jo mora za te namene tudi uporabljati. 
 
Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v razumnem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizvajalec oziroma uvoznik, ali katera oseba mu je izdelek dobavila. 
 
VELJAVNOST:
Od 8.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu potrošnikov
(UL RS 51/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *