Odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretje države

Avtor: | Objava: 27.09.2005Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov se mora pri morebitnem iznašanju osebnih podatkov iz države ravnati po novem Pravilniku o pridobivanju potrebnih informacij za odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretje države.  

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da se lahko osebni podatki iznašajo v tretje države (to je v države izven območja EU) šele, ko državni nadzorni organ izda odločbo, da država, v katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

Obravnavani pravilnik določa:
- katere informacije o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov so potrebne za odločanje državnega nadzornega organa ter
- način in oblike njihovega pridobivanja. 

Državni nadzorni organ mora na Ministrstvo za zunanje zadeve nasloviti pisno zahtevo o pridobitvi informacij, ki jih potrebuje za svoje odločanje; Ministrstvo lahko zahtevo izvršuje neposredno ali pa preko pristojnega predstavništva RS. 

Ministrstvo posreduje zahtevo pristojnemu organu tretje države in sicer izvirnik pisne zahteve državnega nadzornega organa in prevod v ustrezen tuj jezik. 

Državni nadzorni organ mora v zahtevi natančno opredeliti:
- katere dokumente želi pridobiti (pravne akte, letna poročila pristojnih organov, pisno pojasnilo glede ravni varstva osebnih podatkov v tretji državi...) ter
- za katero od področij države, ki je razdeljena na več področij z različnim pravnim varstvom varovanja osebnih podatkov, želi pridobiti zahtevane informacije. 

Z dovoljenjem Ministrstva lahko državni nadzorni organ, za namen pridobitve dodatnih informacij, komunicira tudi neposredno s pristojnim predstavništvom RS, ki sicer na zahtevo ministrstva pridobiva zahtevane informacije. 

Državni nadzorni organ trenutno še ne deluje (predvidoma naj bi začel delovati s 1. januarjem 2006), zato njegove naloge do tega časa opravlja Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov RS. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 27.8.2005.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o pridobivanju potrebnih informacij za odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretje države (UL RS 79/2005)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *