Odlog plačila davčnih obveznosti

Avtor: | Objava: 28.05.2004Podjetnike seznanjamo z novimi določbami, ki jih prinaša novi Zakon o davčnem postopku.  

1. Za koliko časa davčni organ lahko odloži plačilo davčnega dolga?

Davčni organ lahko po novem dovoli odlog plačila davka za čas do enega leta ali pa dovoli obročno plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih v 12 mesecih. Po prejšnji ureditvi je lahko davčni organ dovolil odlog ali obročno plačilo dolga za največ 6 mesecev.  

2. Pogoji za odlog ali obročno plačilo davčnega dolga. 

Pogoji za odlog ali obročno odplačilo davčnega dolga so:
- davčnemu zavezancu bi zaradi izgube prihodkov, izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov ali plačilne nezmožnosti, nastala hujša gospodarska škoda (npr. prenehanje poslovanja),
- davčni zavezanec ni mogel vplivati na nastanek plačilne nezmožnosti ali izgubo prihodkov,
- odlog ali obročno plačilo bi zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.  

3. Vloga za odlog ali obročno odplačilo davčnega dolga.
 

Davčni zavezanec mora vlogo za odlog ali obročno plačilo vložiti pri pristojnem davčnem organu skupaj z ustreznimi dokazili.  

4. Kdaj davčni organ ne bo odobril odloga ali obročnega odplačila davčnega dolga?
 
 
Novi Zakon o davčnem postopku izrecno prepoveduje odobritev odloga ali obročnega plačila dolga za akontacije davka ali za davčne odtegljaje (tj. davki, ki jih za davčnega zavezanca obračuna, odtegne in plača plačnik davka). Po prejšnji ureditvi pa je prepoved odloga ali obročnega plačila obsegala izrecno določene vrste davka (DDV, trošarine, davek od dobička iz kapitala, davek od dohodkov iz premoženja, davek od prometa nepremičnin). 
 
5. Obračunavanje obresti v primeru odloga ali obročnega odplačila davčnega dolga. 

Novi zakon prinaša tudi spremembe pri obračunavanju obresti v primeru obročnega plačila davka. Po prejšnjem zakonu se namreč v primeru obročnega plačila davka obresti niso obračunavale, po novem zakonu pa se za čas odloga plačila oz. obročnega plačila davka zavezancu zaračunajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri, ki velja na dan izdaje odločbe o odlogu oz. obročnem plačilu davka
 
VELJAVNOST:
Od 1.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *