Odpoved najema poslovnih prostorov

Avtor: | Objava: 03.08.2004Ste lastnik poslovnih prostorov, ki ste jih oddali v najem za več let. Že po nekaj mesecih se izkaže, da najemnik najemnine ne plačuje redno. Na kakšen način lahko dosežete prekinitev najemne pogodbe ter izselite najemnika? 
Če želite prekiniti najemno pogodbo in doseči izselitev najemnika, imate več možnosti, kako to doseči. 

1. Sporazumno prenehanje pogodbe 

Z najemnikom lahko poskusite doseči sporazum o prenehanju najemne pogodbe, v sporazumu pa določite tudi, do kdaj je najemnik dolžan izprazniti najete prostore.  

2. Čakanje na potek časa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba 

Lahko počakate, da poteče čas, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba. V tem primeru je potrebna posebna pazljivost, če najemnik kljub poteku najemne pogodbe poslovne prostore še vedno uporablja. Zakon namreč določa, da mora v takšnem primeru najemodajalec v enem mesecu po poteku najemne pogodbe pri pristojnem sodišču vložiti zahtevek za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora. Če tega ne bo storil, najemnik pa bo še naprej uporabljal prostore, se bo štelo, da je bila najemna pogodba obnovljena za nedoločen čas.  

3. Predčasna odpoved najemne pogodbe 

Če sporazum z najemnikom ni mogoč, prav tako pa ne želite čakati na potek najemne pogodbe, imate po zakonu možnost, da najemno pogodbo predčasno odpoveste. Pogoj za to je, da ste najemnika opomnili na njegovo neplačevanje najemnine, najemnik pa kljub temu ne plača najemnine v dveh mesecih od dne, ko ste ga opomnili na zamudo pri plačilu. Seveda je mogoče, da so v pogodbi, ki je sklenjene z najemnikom določeni tudi drugi pogoji, pod katerimi je mogoče predčasno odpovedati najemno pogodbo.  

Najemno pogodbo za poslovne prostore je potrebno odpovedati sodno ter zahtevati, da sodišče izda
nalog za izpraznitev poslovnih prostorov. Če bo sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni zakonski pogoji, bo izdalo nalog za izpraznitev poslovnih prostorov.  

Če najemnik tudi po prejemu sodnega naloga za izpraznitev poslovnih prostorov le-teh ne bo hotel izprazniti, lahko na podlagi sodnega naloga zahtevate opravo izvršbe za izpraznitev in izročitev prostorov, v kateri bo prostore izpraznil izvršitelj, ki ima tudi možnost zahtevati pomoč policije.
 

PRAVNI VIR:
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (UL SRS 18/74, 34/88, 5/90; UL RS 17/91, 10/91, 13/93, 66/93, 32/2000, 102/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *