Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidom

Avtor: | Objava: 30.01.2004Invalidi so posebej zaščitena kategorija delavcev. Zakon natančno določa pogoje, pod katerimi lahko invalidu II. ali III. kategorije preneha pogodba o zaposlitvi.  

Delodajalec lahko invalidu,  ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, odpove pogodbo o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe le tedaj, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti ali iz poslovnih razlogov utemeljeno ne more:
- zagotoviti premestitve na ustrezno, invalidu primerno delovno mesto po zaključeni rehabilitaciji,
- dodeliti pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega. 
 
Delodajalec pa lahko delovnemu invalidu pogodbo v skladu s predpisi o delovnih razmerjih odpove tudi v primeru, če delovni invalid brez opravičljivih razlogov:
- v zakonsko določenem roku ne podpiše pogodbe o poklicni rehabilitaciji,
- ne nastopi oziroma ne konča rehabilitacije v roku, določenem s to pogodbo,
- ne izpolnjuje obveznosti, ki so določene v pogodbi o poklicni rehabilitaciji,
- ne nastopi dela na drugem delovnem mestu,
- ne prične z delom s krajšim delovnim časom od polnega. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(UL RS 135/2003)
Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju
(UL RS 26/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *