Odpoved pogodbe o zaposlitvi nosečnici ali doječi materi

Avtor: | Objava: 11.04.2005Zaradi reorganizacije in racionalizacije dela v družbi ugotovite, da delovnega mesta, na katerem je zaposlena noseča delavka ali delavka, ki se je ravnokar vrnila s porodniškega dopusta, ne potrebujete več. To posledično pomeni, da obstaja možnost, da bo delavki delovno razmerje na tem delovnem mestu odpovedano. Ali smete tej delavki odpovedati pogodbo o zaposlitvi? 

Zakon o delovnih razmerjih pravi, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi naslednjim kategorijam delavk/cev:
- nosečnicam,
- delavkam v času, ko dojijo otroka in
- staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela.  

Prav tako velja posebno pravno varstvo za delavko, kateri je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ko ni vedel, da je noseča, pa mu je to v najkrajšem možnem času sporočila - takoj, oziroma (v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi) takoj, ko so te ovire prenehale, mu je predložila zdravniško potrdilo o nosečnosti.  

Ko zgoraj navedene ovire prenehajo, sme delodajalec omenjeni kategoriji delavk/cev redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi po običajnem postopku, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.  

Postopek poteka na sledeč način:
- delavki/cu najprej vroči obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
- pozneje, ko/če ugotovi, da delavke/ca ne more zaposliti na drugem delovnem mestu v družbi, pa ji/mu pogodbo o zaposlitvi tudi odpove.  

Ne glede na povedano, se tudi zgoraj navedenim kategorijam delavk/cev lahko odpove pogodba o zaposlitvi, vendar samo v primeru:
- ko delodajalec pridobi predhodno soglasje inšpektorja za delo in
- če so podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje poslovanja delodajalca. 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *